Geborgde werkwijze ’t Biermenneke

Versie 1.1
20-09-2023

Het is voor ‘t Biermenneke van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. ’t Biermenneke wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop ’t Biermenneke invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

  • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
  • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
  • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Leeftijdscontrole in onze webshop en fysieke winkel

Iedere bezoeker van onze webshop of fysieke winkel die een bestelling plaatst is verplicht om te bevestigen dat hij / zij 18 jaar of ouder is en dat de ontvanger van deze bestelling ook 18 jaar of ouder is en bereid is om zijn / haar leeftijd met een geldig legitimatiebewijs te laten verifiëren. 

Leeftijdscontrole bezorgdienst
Bestellingen die worden geplaats bij ’t Biermenneke worden verstuurd via Flespakket. Hierbij is het mogelijk dat de bezorger een leeftijdscheck uitvoert. De bezorger controleert de leeftijd van de ontvanger aan de deur op basis van een legitimatiebewijs van de ontvanger. De bezorger overhandigd het pakket alleen als de ontvanger voldoet aan de leeftijdseis.

Is de leeftijdscheck niet gelukt omdat de ontvanger niet thuis was, of omdat de bezorger zijn / haar leeftijd niet kon controleren? Dan neemt de bezorger het pakket weer mee terug:

  • Bezorgen wij het pakket zelf, dan nemen wij het pakket mee terug naar onze winkel. De bestelling kan hier door de ontvanger worden opgehaald op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
  • Een zending via Flespakket wordt naar een PostNL/Flespakket locatie in de buurt gebracht. De bestelling kan hier door de ontvanger worden opgehaald op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Komt niemand het pakket ophalen? Dan wordt de zending retour verzonden naar ‘t Biermenneke.

Blijkt uit de leeftijdscheck de ontvanger jonger dan 18 jaar is, dan wordt het pakket eveneens retour verzonden.

Aflevering bij de buren is niet meer mogelijk
Het is niet mogelijk het pakket bij de buren af te laten leveren wanneer er een leeftijdscheck gedaan moet worden.

Is de leeftijdscheck niet gelukt omdat de ontvanger niet thuis was, dan neemt de bezorger het pakket weer mee terug. Het pakket wordt terug naar onze winkel of naar een PostNL/Flespakket locatie in de buurt gebracht. De bestelling kan hier door de ontvanger worden opgehaald op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Komt niemand het pakket ophalen? Dan wordt het pakket teruggenomen door ‘t Biermenneke.

Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

‘t Biermenneke draagt de verantwoordelijkheid dat iedereen zich binnen het bedrijf aan de regels houdt. Alle medewerkers worden regelmatig geïnformeerd doormiddel van trainingen en teambijeenkomsten over de geborgde werkwijze omtrent alcoholverkoop op afstand. De informatie die gedeeld wordt tijdens deze bijeenkomsten wordt vastgelegd in een document en indien nieuwe informatie beschikbaar is direct geactualiseerd. De laatste versie van dit document / deze pagina is altijd online / digitaal beschikbaar voor de medewerkers van ‘t Biermenneke.

Bij het bezorgen via derde partijen werken wij enkel en alleen met Flespakket service van PostNL, zij bezorgen bijna uitsluitend voor slijterijen en wijnhandels en zijn dus bekend met de regels. Wij stellen bezorgers altijd op de hoogte dat het alcoholhoudende dranken betreft.

Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Met enige regelmaat, maar tenminste eenmaal per jaar zal het gehele proces en alle stappen (van bestelling tot en met bezorging) opnieuw worden gecontroleerd. Wij bellen steeksproefgewijs naar klanten na een bestelling om te bevestigen dat er daadwerkelijk aan de leeftijdsgrens is voldaan. Ter extra controle kunnen wij ook een mystery shopper inzetten. Indien daarbij blijkt dat er niet volgens de afspraken gewerkt wordt, zullen medewerkers of extern betrokken partijen hier op worden aangesproken en zullen de afspraken / processen onmiddellijk worden aangepast. Mochten deze afspraken echter nogmaals niet nagekomen worden dan volgen er gepaste maatregelen.